​هفته جهانی کارافرینی و شرکت در محافل مختلف به عنوان عضو کانون کارافرینی استان اصفهان ، بهانه ای شد که به دنبال پاسخ این پرسش باشم که با وجود تعداد زیاد زنان تحصیل کرده در جامعه ایران ، چرا تعداد کارافرینان زن بسیار اندک می باشد؟
از آنسو به این موضوع فکر کنم که در جامعه ای که تعداد مردان شاغل وهمچنین کارافرینش بیش از زنانش می باشد نگاه مردان کارافرین نسبت به زنان کارافرین چگونه است و چه رفتاری با آنان دارند؟
در بسیاری از محافل کارافرینی دانشگاهی وبخصوص در کانون کارافرینی همیشه بحثی از معنای کارافرین وجود دارد .در واژه نامه دانشگاهي وبستر، كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطرات يك فعاليت اقتصادي را ساماندهي، اداره و تقبل كند.
به عبارتی می توان گفت که كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خالق و شناسايي فرصت هاي جديد با بسيج منابع، مبادرت به ايجادكسب وكار وشركت هاي نو، سازمان هاي جديد، نوآور و رشديابنده كرده كه توام با پذيرش مخاطره و ريسك بوده ومنجر به معرفي، توسعه محصول يا خدمت جديدي به جامعه مي شود (رضواني، 1387)
در واقع می توان گفت که خلاقیت ونوآوری ، عزم راسخ واستقلال، جهت یابی درست به سوی موفقیت وریسک پذیری از مهمترین مولفه های شخصیتی یک کارافرین است.در اینجا این بحث بوجود می آید که جنسیت درپرورش اینگونه ساختار روانی وشخصیتی تاثیر دارد یانه؟
در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از هویت انسان تحت تاثیر جنسیت او شکل می گیرد.جنسیت برخلاف جنس دارای معانی و دلالت های فرهنگی است به همین علت به عنوان سازه ای اجتماعی در نظر گرفته می شود. افراد از طریق فرایند جامعه پذیری که از کودکی تا بزرگسالی ادامه دارد ، می آموزند از آن حیث که زن یا مرد خوانده می شوند چگونه فکر کنند، احساس کنند و رفتار کنند.در فرایند ساخته شدن هویت جنسیتی افراد عنصر خود، تحت تاثیر برچسب های مربوط به هر جنس تکوین می یابد. عنصرخود بوسیله مجموعه باورهایی فرد نسبت به خود ، ارزیابی نسبت به ویژگی های منحصر به فرد خود و چگونگی تعریف خود در رفتارش، تعریف می شود.
خانواده ، آموزش وپرورش، باورهای فرهنگی، رسانه های اجتماعی ، هنجارهای رسمی وغیر رسمی اجتماعی ،شیوه کار وتقسیم منابع و...در فرایند شکل گیری هویت جنسیتی وعنصر خود نقش بسزایی دارند.رشد شخصیت فرد نیز از طریق فرایند جامعه پذیری در برخورد با  محیط های فرهنگی اجتماعی شکل می گیرد.
در فرهنگی که با نگاه نابرابری در مقایسه با مردان ،زنان را ضعیف یا منفی توصیف کندویا دستیابی به منابع وارزش های اجتماعی برای زنان محدود باشدویا باورهای اجتماعی خاصی برای زنان قائل شود ، باعث می شود این مولفه ها جزئی از خودپنداره هویت زنان شود ودر نتیجه روی عزت نفس ، توانایی ، استقلال  وریسک پذیری زنان تاثیر بگذارد ودرشکل گیری ساختار روانی وشخصیتی  کارافرینی زنان تاثیر منفی بگذارد. از طرف دیگر با وجود تمام این محدودیت های روانی وساختاری، پیدایش وحضور زنان کارافرین در جامعه تحت تاثیر سازه های اجتماعی در نوع نگاه مردان به زنان با محدودیت در تعاملات فردی و اجتماعی وهمچنین محدودیت منابع و.. مواجه می شود.
در جامعه ایران زنان در عرصه کارافرینی با دو چالش اساسی مواجه می باشند: 1-چالش تربیت هویت جنسیتی نرمال 2-چالش هویت غالب جنسیتی مردانه در اجتماع
هردو این چالش ها بسیاری از فرصت های پیش رو در توسعه اجتماعی جامعه ایران را از بین می برد. این در حالیست که جمعیت زنان ایران تقریبا به نیمی از کل جمعیت رسیده است واگر به استعدادهای بالقوه این پتانسیل قوی که انواع کارها را به صورت رسمی‌ و غیررسمی ‌می‌تواند انجام دهد توجه شود، می توان این امار را به عنوان یکی از بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری برای کشور دانست.
در پایان باید اعتراف کنم به عنوان یک زن کارافرین هر دو این چالش ها را با پوست وگوشت خود حس کرده وبا آن مبارزه کرده ام . در طی این سالها انچنان پوست انداخته که در مقابل نگاه مردانه با اعتماد به نفس تمام ایستاده ایم .این حکایت من تنها نیست بلکه حکایت تمام زنان کارافرین سرزمینم است. افتخار یا حسرت از زمان های خرج شده توسط نگاه جنسیتی کارافرینی کشورم ؟!
«زمان سکه‌ی زندگی شماست. تنها سکه‌ای است که شما در اختیار دارید و تنها شما هستید که می‌توانید نحوه‌ی خرج کردن آن را معین کنید. مراقب باشید و به دیگران اجازه ندهید تا به‌جای شما آن را خرج کنند.»
توسط: کارل سند برگ
                                                                                                     

​​​​جنسیت در کارآفرینی

​وبینار آموزشی:
مدیریت نوآوری در کسب و کارهای نوین
زمان: سه شنبه 18 آبان / 11 صبح
برای شرکت در وبینار روی اینجا کلیک کنید

تیزر مستند "بعد از پایان"