مدرسه کسب و کار

مدرسه کسب وکار مدرسه ای برای ساختن کسب وکار و زندگی پایدار

صاحبان ایده برای موفقیت در راه اندازی و ادامه ی کسب و کار خود ،علاوه بر مهارت ایده پردازی، باید بتوانند عملیاتی کردن ایده ها را امکان سنجی کرده، به خوبی آن را ارائه دهند ودرآینده محصولاتشان را تجاری سازی کنند. در راستای تحقق این اهداف باید برنامه هایی جهت آموزش و تقویت مهارت ایده پردازی در نوجوانان وجوانان ایده پرداز در نظرگرفته شود. یکی از برنامه های آموزشی که در سراسر دنیا برای افراد مشتاق به راه اندازی کسب وکار همواره مورد توجه بوده، بحث آموزش های مربوط به کارآفرینی وکسب وکار است که در این زمینه نیز فعالیت های کم وگاهی نادرست در ایران انجام گرفته است. با در نظر گرفتن تمامی این عوامل و این موضوع که ایجاد کسب وکار به عنوان یک آینده شغلی برای هر فردی می تواند در نظر گرفته شود ، می بایست مهارت های مربوط به آن را کسب کند.

هدف کلی طرح دوره بلندمدت :

شناسایی ،آموزش وپرورش افراد کارآفرین

اهداف جزیی طرح دوره بلندمدت :
  1. کمک به صاحبان ایده برای ایجاد کسب و کار

  2. کمک به کار آفرینان تازه کار برای رشد و توسعه کسب و کار

  3. کمک به صاحبان کسب و کار برای یادگیری مهارت های ضروری و لازم

  4. کمک به کسانی که از زندگی شغلی خود لذت نمی برند ومایل به تغییر شغل خود هستند.

  5. کمک به صاحبان مهارت برای استفاده بهینه از آن مهارت وایجاد کسب وکار برای خود

  6. کمک به دانشجویان برای ایجاد یک مسیر شغلی مناسب

(دوره بلند مدت اول مدرسه کسب و کار تاک)

در اولویت اول بر اساس مخاطبین ،گروه 18 تا 35 سال دوره اول مدرسه کسب وکار با هدف شناسایی آموزش وپرورش افراد کارافرین در مهر 1400 تشکیل گردید که ازبین 150 نفر ثبت نام شده با مصاحبه 18 نفر به دوره راه یافتند .از این 18 نفر در اسفند همان سال 12 ایده در حضور سرمایه گذاران ارائه گردید.

دوره دوم مدرسه از مهر ماه سال جاری با 12 نفر آغاز به کار کرد .در این دوره افراد در دو مرحله تحت راهنمایی و هدایت قرار می گیرند.

روش اجرائی :
  • مرحله مقدماتی : 36 ساعت آموزش وکار عملی
  • مرحله شتاب دهی : 3ماه
  • در پایان تیم های فعال وموفق به سرمایه گذار ها معرفی می شوند.