شاپنک (شبکه ی آموزش و پرورش نوجوانان کارآفرین) مجری برگزاری دوره ی  باشگاه کارآفرینان نوجوان در سطح استان اصفهان است. باشگاه کارآفرینان نوجوان  دوره ایست متمایز برای تربیت ( نسل آیندۀ کارآفرینان نوآور کشور ) که با تلاش جمعی دفتر توسعه ی کارآفرینی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی ، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ، مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و »وزارت آموزش و پرورش تاسیس گردیده است. 

ویژگی های متمایز باشگاه کارآفرینان نوجوان

- تمرین و تجربه(تمرکز بر تمرینها ی عملی و انجام فعالیتهای گروهی)

- بازه زمانی مناسب (4 ماهه بودن باشگاه جهت اثر بخشی بیشتر )

- برگرفته از بهترین ها(برخاسته از تفکرات مهمترین اساتید کارآفرینی و نوآوری)
​​​​​​​
- در اوقات فراغت(بدون تداخل با تحصیل و فعالیتهای نوجوانان در مدرسه)


با ثبت نام فرزندتان در این دوره فرصت شکوفایی را به او هدیه کنید.

دانلود معرفی کاتالوگ باشگاه